Lomholt McDaniel

  • Lomholt McDaniel posted an update 1 month ago

    1.1. Thành phần tin cậy cho da

    Vùng da ở nách khá nhạy cảm nên khi chọn, người phải luôn đặt tiêu chí an toàn và đáng tin cậy lên hàng đầu. Bạn cần lưu ý đến có những thành phần mà da người kích ứng hay không. Ưu tiên dòng củ sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, rau xanha quả phần tử thân mật với da.

    Các cây sản phẩm kem t…[Read more]

  • Lomholt McDaniel became a registered member 1 month ago