Johnston Garcia

  • 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu suất cao trong triệt lông?

    Để thải trừ các sợi lông ghét bỏ, Cleo sử dụng 3 thành phần là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể FAN chưa biết, các sợi lông đc làm từ các sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin đc liên kết chéo bởi những liên kết cộng hóa trị & c&aac…[Read more]

  • Johnston Garcia became a registered member 2 months, 4 weeks ago