Buckley Driscoll

  • 1. Visa kỹ năng đặc định là gì?

    Ban hành từ thời điểm ngày 01/04/2019, visa kỹ năng đặc định Nhật Bản đang biến thành một giữa các vấn đề đc nhiều lao động kì diệu quyên tâm. Có thể nói đây là một tin “cực vui” cho lao động đang khiến việc cũng như đang có ý định sang Nhật làm việc. Dưới đây những người sẽ đi khám phá về…[Read more]

  • Buckley Driscoll became a registered member 1 month, 3 weeks ago